De HALVE VAN RENESSE… wát een bijzonder evenement en wát een bijzondere dag!

Ons organisatie-team bedankt alle deelnemers, sponsors en heel in het bijzonder onze vrijwilligers. Met elkaar hebben we er weer een geweldige dag van gemaakt.

En verder…
Een dankwoord aan Gemeente Schouwen-Duiveland en aan allen die het de moeite waard vonden om mij op een prachtige sportdag, te midden van vele sportieve aanwezigen, de Ridderorde Lid in de Orde van Oranje-Nassau op te spelden. Alles bij elkaar heeft dat mij persoonlijk en velen met mij een gevoel gegeven zoals een samenleving met elkaar een optimale invulling kan geven aan saamhorigheid. Nogmaals, geweldig vele malen dank!”

Cor Muller

Recent Posts