Privacy verklaring

Stichting Sportpromotion Zeeland, hierna te noemen Sportpromotion Zeeland, respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en de deelnemers aan haar evenementen. Om uitvoering te geven aan de door Sportpromotion Zeeland georganiseerde evenementen, heeft Sportpromotion Zeeland persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt om aan de door jou gevraagde diensten te kunnen voldoen. Bij het gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens waarborgt Sportpromotion Zeeland de privacy van haar deelnemers en neemt zij de wet- en regelgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Sportpromotion Zeeland vindt het belangrijk om heldere regels te geven omtrent het gebruik van de persoonsgegevens die Sportpromotion Zeeland verkrijgt. Bovendien worden de deelnemersgegevens slechts gebruikt en verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de deelnemersgegevens verzameld zijn, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Deze regels zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. Indien Sportpromotion Zeeland deze privacy verklaring wijzigt, zal zij de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verkregen en verwerkt?
Sportpromotion Zeeland verkrijgt en verwerkt de volgende persoonsgegevens die door de gebruiker en/of deelnemer zijn aangebracht middels inschrijving of het invullen van een contactformulier:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankgegevens

Waarom heeft Sportpromotion Zeeland jouw persoonsgegevens nodig?

Sportpromotion Zeeland heeft persoonsgegevens nodig om gebruikers en/of deelnemers te contacteren of informeren, teneinde haar dienstverlening optimaal te kunnen verrichten. Het contact kan plaatsvinden via e-mail, post, telefoon of nieuwsbrieven.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt en verwerkt?

 • Promotie- en marketingactiviteiten uitsluitend voor bekendmaking van activiteiten of het informeren van de deelnemers aan de verschillende evenementen en onderdelen van Sportpromotion Zeeland.
 • Het verstrekken van startnummers.
 • Het verstrekken- en publiceren van deelnemers- en startlijsten.
 • Het (doen) innen van deelnemersgelden en het (doen) betalen van deelnemersgelden.
 • Het verwerken van uitslagen en verstrekken en publiceren van uitslagenlijsten.

Hoe lang bewaart Sportpromotion Zeeland persoonsgegevens?
Persoonsgegevens blijven maximaal 5 jaar bewaard.

Wat zijn de rechten van de deelnemer?
De deelnemer gaat akkoord met gebruik en verwerking van de deelnemersgegevens door Sportpromotion Zeeland.
De deelnemer kan Sportpromotion Zeeland verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn. Sportpromotion Zeeland zal de deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Hoe beschermt Sportpromotion Zeeland persoonsgegevens?

Sportpromotion Zeeland treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen opdat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging worden tegengegaan. De website van Sportpromotion Zeeland, te weten www.sportpromotionzeeland.nl maakt gebruik van een versleutelde SSL Certificaat om gegevens te waarborgen. Bij twijfel aan de beveiliging, bij aanwijzingen van misbruik van jouw persoonsgegevens, of voor meer informatie omtrent de beveiliging van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met:
Sportpromotion Zeeland

Hogezoom 95

4325 CC Renesse

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland: 517.384.65

E-mail: info@sportpromotionzeeland.nl

Foto en film: we verwijzen u naar de “algemene voorwaarden” voor regels omtrent foto en film.

Cookies

Net als veel websites maakt Sportpromotion Zeeland gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn gewone tekstbestanden en geen software. Ze verwijderen geen gegevens van je computer en sturen ook geen informatie op de achtergrond. De inhoud van cookies kan in uitzonderlijke gevallen een gevaar vormen voor uw privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over uw surfgedrag, en mogelijk zelfs vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Directe cookies van betrouwbare sites vormen normaal gesproken geen gevaar. Met indirecte cookies én cookies van twijfelachtige websites moet u altijd voorzichtig zijn.

Cookies verwijderen en weigeren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina’s van onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij cookies in te schakelen.